Міжнародне агентство знайомств
Корисні поради

Приклади фраз в листах до чоловіка

Ці фрази повинні повторюватися в кожному вашому листі! Бажано не по одному разу!

It’s very interesting for me. Це дуже цікаво для мене.
I got mail from you. Я одержала від тебе лист.
Nice to get mail from you. Приємно одержати від тебе лист.
Thanks for your nice mail. Спасибі за твій милий лист.
Thank you for your mail. Спасибі за твій лист.
I really enjoyed reading it. Мені насправді було дуже приємно читати його.
I’m glad to meet you. Рада познайомитися з тобою.
Nice to meet you. Приємно познайомитися з тобою.
Thank you very much for answering my email. Велике спасибі за відповідь на мій лист.
I was glad to get it. Я була рада одержати його.
It was nice to receive your e-mail. Було дуже приємно одержати твій лист.
I didn’t get an answer from you. Are you still there? Я не одержала відповіді від тебе. Ти усе ще там (де ти пропадаєш)?
Thank you for your detailed letter. It helps me get a better understanding of you and your life. Спасибі за твій докладний лист. Він допомаже мені краще зрозуміти тебе і твоє життя.
Thank you for 2 your mails. It was interesting to know about your hobbies. Спасибі за 2 твої листи. Було дуже цікаво довідатися про твої захоплення.
Thank you very much for your touching mail. I read its with the pleasure and emotion. Дякую за твій зворушливий лист. Я прочитала його з великим задоволенням.
Thank you very much for your wonderful letter. It touched my soul. Спасибі за твій прекрасний лист. Він припав мені до душі.
I would like to correspond with you to know more about you. Я хотіла б листуватися з тобою, щоб довідатися про тебе більше.
I was very pleased to receive your reply as I was impatiently waiting for it. Я була дуже рада одержати твою відповідь, я чекала її з великим нетерпінням.
I’m sorry for a rather long delay with reply (або I am sorry for the delay in replying). Перепрошую за затримку з відповіддю.
I hope you’ll forgive me for delay. Сподіваюся, ти пробачиш мене за затримку.
Please forgive for my delay because I was very busy. Будь ласка, пробач мені за затримку з відповіддю, я була дуже зайнята (написати, чим саме).
I’ll try to tell about myself more in my next mails. Я постараюся розповісти побільше про себе в моїх наступних листах.
I’d like to know about you more. Я хотіла б довідатися про тебе більше.
Would you like to tell me more about yourself? Не міг би ти розповісти побільше про себе?
I’m waiting for your reply. Чекаю від тебе відповіді.
I’m looking forward to learning more about you. З нетерпінням чекаю звісток від тебе.
Looking forward to your reply. З нетерпінням чекаю відповіді.
I hope you are still thinking of me. Сподіваюся, ти усе ще думаєш про мене.
Please e-mail me. Будь ласка, пиши мені.
I’m sorry for my long silence. Прошу вибачення за моє довге мовчання.
I’d like to say that you are an unordinary man and you worth all the best. Я хотіла б сказати, що ти незвичайна людина.
You are extraordinary person, I’m very glad to meet you. Ви дуже незвичайна людина. Я дуже рада з вами познайомитися.
Thank you for your understanding and patience. It’s a great thing for me. Спасибі за твоє розуміння і терпіння. Це дуже важливо для мене.
I appreciate your frank story about yourself. Я ціную твою відверту розповідь про себе.
I have realized from your letter that you are good-hearted and honest man. Я довідалася з твого листа, що ти добросердечна і чесна людина.
Thank you for your frankness and a honest story about yourself. I really value it. Дякую за твою відвертість і чесну розповідь про себе. Я дійсно ціную це.
I am greatly interested in your mail, and especially in that places where you write about your personal qualities and romantic soul. Мені дуже цікаво твій лист, і особливо ті місця, де ти пишеш про свої персональні якості і романтичну душу.
I like your attitude to health and keeping fit. Мені подобається твоє відношення до здоров’я і прагнення зберігати його.
I entirely share your opinion, and your healthy way of life arouse my sympathy and admiration. Я цілком поділяю твою думку, і твій здоровий спосіб життя викликає в мене симпатію і захоплення.
I thought a lot about everything you had written in your letter. Я багато думала про все, що ти написав мені у своєму листі.
I’m a romantic person and will be happy to follow my lover man far away. Я романтична людина і була б щаслива слідувати за коханою людиною куди завгодно.
I want you to know that now you have a friend who can listen to you attentively, who can share your problems and understand you. Я хочу, щоб ви знали, що тепер у вас є друг, який може уважно вас вислухати, розділити ваші проблеми і зрозуміти вас.
You can tell me on any subject. You will be sure that you have a good friend, who can listen to you and understand you and try to help you. Ти можеш розповідати мені про що завгодно. Ти можеш бути впевненим, що маєш гарного друга, який може вислухати тебе, зрозуміти і спробувати тобі допомогти.
I’ve got some problems with my English, but I made up my mind to study it properly, and I hope I’ll cope with it soon. У мене є деякі проблеми з англійським, але я вирішила, що буду вивчати мову і сподіваюся справитися з цим незабаром.
It’s a pity I am not good at English especially at spoken language. Дуже шкода, але я погано володію англійською, особливо розмовною.
If I knew the English language better we could speak over telephone sometimes. Якби я знала краще англійську мову, ми могли б поспілкуватись по телефону.
Now I try my best to learn spoken English better, in order to talk to you. Зараз я намагаюся поліпшити свою розмовну англійську, щоб можна було з тобою говорити.
Of course it would be great to meet each other somewhere. Звичайно, було б чудово, якби ми десь могли зустрітися.
I need some time to learn English better. Мені треба небагато часу, щоб краще вивчити англійську.
I would glad to talk to you, but to tell the truth I’m afraid of my bad english yet. Я була б дуже рада поговорити з тобою, але, чесно кажучи, я боюся за свій погану англійську.
Please, give me some time to improve my speaking skills. Будь ласка, дай мені трохи часу, щоб поліпшити мою розмовну мову.
It’s a pity you are so far from me. Як шкода, що ти далеко від мене.
I send to you 2 my pictures. Посилаю тобі 2 мої фотографії.
Please, send me your pictures too. Будь ласка, вишли теж свої фотографії.
Please, send me your photos. Будь ласка, вишли мені свої фотографії.
Can you send me a different picture of yourself? Чи можеш ти вислати інші свої фотографії?
I’d like to get your pictures. Could you send it? Please. Я хотіла б одержати твої фотографії. Не міг би ти вислати їх? Будь ласка.

Вони чекають ваших листів!

Читайте також:

Читати всі поради
Корисні фрази в листах до чоловіка